Hala

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
Adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
37-500 Jarosław
tel.: (0-prefix-16) 6215658 w.21
Liczba miejsc: 1500